Politika zasebnosti

Za podjetje GA ADRIATIC d.o.o. (v nadaljevanju GA ADRIATIC) je vaša zasebnost naša prednostna naloga pri izpolnjevanju vaših želja in potreb. Nenehno razvijamo nove organizacijske in tehnične ukrepe, da bi zagotovili, da so vaši osebni podatki varno obdelani in s katerimi bomo zaščitili vašo zasebnost in vam omogočili uveljavljanje pravic v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Glavni namen tega dokumenta je, da vas obvestimo o podatkih, ki jih zbiramo; o tem, kako se obdelujejo; in o tem, kako to vpliva na vas, to je na pravice, ki vam jih daje zakonodaja, in jih zagotavlja GA ADRIATIC.

Upravljavec osebnih podatkov:

GA ADRIATIC d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic se obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov: SI-Renault-vop@grandautomotive.eu

Namen obdelave osebnih podatkov:

vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali prek te spletne strani, obdelujemo za namen obdelave vaše zahteve iz tega obrazca, v roku, ki je potreben za izvedbo storitve. Vaši podatki se lahko uporabijo za anketiranje o zadovoljstvu ter za pošiljanje komercialnih ponudb in informacij o osebnih ugodnostih, dogodkih in drugih aktualnih novic.

Osebni podatki:

vaši osebni podatki ime, priimek, telefonska številka in e-poštni naslov so obvezni za obdelavo vaše zahteve iz tega spletnega obrazca; če jih ne posredujete, vaše zahteve ne moremo obdelati. S svojimi partnerji uporabljamo različne tehnologije za zbiranje in shranjevanje podatkov o vaših obiskih naših spletnih strani, kar lahko vključuje uporabo piškotkov ali podobnih tehnologij za identifikacijo vašega brskalnika ali naprave. Te informacije uporabljamo za upravljanje naše spletne strani, za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščenega dostopa in za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pravna podlaga je torej naš legitimni interes, da izboljšamo uporabniško izkušnjo naše spletne strani in ponudimo prilagojene in ustrezne vsebine v skladu z vašimi interesi. Ko obiščete naše spletne strani, samodejno zabeležimo datum, čas in trajanje vašega obiska, kot tudi ime vašega ponudnika internetnih storitev in spletno stran, s katere ste prišli. Samodejno prejmemo tudi informacije o količini prenesenih podatkov, brskalniku in operacijskem sistemu in napravi, ki jo uporabljate. Samodejno zbrani podatki se anonimizirajo takoj, ko so zbrani. Za več informacij o našem pravilniku o piškotkih in navodilih za upravljanje vaše privolitve obiščite www.treningcenter.si/piskotki/.

Pravna podlaga:

upravljanje vaših zahtevkov se izvaja v okviru pogodbene obveznosti (obdelava vaše zahteve, navedene v tem obrazcu) in zakonitega interesa (anketa o zadovoljstvu).

Če ste kupec naših proizvodov ali storitev, vas bomo lahko kontaktirali, in sicer na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vaše izrecnega ugovora oz. preklica - z namenom da vas povprašamo po vašem zadovoljstvu z našimi storitvami.

Če ste kupec naših proizvodov ali storitev, vam bomo lahko nekajkrat letno preko elektronske pošte poslali informacije o novostih ali ugodnostih, in sicer na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vaše izrecnega ugovora oz. preklica - in z namenom utrjevanja naših odnosov in vašega zaupanja in zvestobe. Vsaka obdelava vaših osebnih podatkov, ki presega naš zakoniti interes, bo potekala le z vašo izrecno privolitvijo za neposredno trženje, da vam zagotovimo privlačne ponudbe.

Prejemniki osebnih podatkov:

morebitne tretje osebe v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi, npr našim pogodbenim partnerjem, za izvedbo zaupanih jih storitev.

Vaše pravice:

Pravica do dostopa do podatkov / do obveščenosti: imate pravico vedeti, katere osebne podatke zbiramo, iz katerih virov in za katere namene. V skladu s tem vam omogočamo, da nas kadar koli kontaktirate in zahtevate, da vam te podatke posredujemo.

Pravica do popravka: imate pravico zahtevati popravek kakršnihkoli napak pri vaših osebnih podatkih. Naša dolžnost je zagotavljati točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za kar si prizadevamo vsakokrat, ko vas kontaktiramo. Kljub našim prizadevanjem pa se lahko zgodi, da so nekateri podatki, ki jih obdelujemo, netočni. Zavezujemo se, da bomo v tem primeru izpolnili vašo zahtevo za popravek podatkov.

Pravica do izbrisa podatkov / do pozabe: imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke. Vašo zahtevo smo dolžni izpolniti, razen če moramo podatke hraniti v skladu z zakonodajo. GA ADRIATIC se zavezuje, da bo iz vseh podatkovnih baz izbrisal ali anonimiziral vaše osebne podatke, povezane z obdelavo, za katero ste dali privolitev.

Pravica do prenosljivosti podatkov: imate pravico zahtevati, da se vam vaši osebni podatki posredujejo v strukturirani in pogosto uporabljani obliki. GA ADRIATIC se zavezuje, da se bo na to zahtevo odzval v zakonskem roku 30 dni od podaje zahteve. Poslali vam bomo samo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, oziroma tiste, ki smo jih pridobili iz javno dostopnih virov ali od naših partnerjev.

Pravica do omejitve obdelave: v skladu z ZVOP imate v določenih primerih pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. V GA ADRIATIC smo izvedli poglobljen pregled svojih namenov in sredstev obdelave in nismo našli primerov, ki bi zahtevali omejitev podatkov. Vse zahteve v okviru te pravice bodo tako obravnavane kot umik privolitve, kar pomeni, da vam GA ADRIATIC ne bo več pošiljal nobenih drugih, razen najnujnejših komunikacij.

Pravica do ugovora: ZVOP zagotavlja, da lahko ugovarjate kakršni koli obdelavi. Vsak ugovor bo obravnavan kot umik vaše privolitve, zaradi česar vam GA ADRIATIC ne bo pošiljal nobenih, razen najnujnejših komunikacij. Avtomatizirano odločanje: GA ADRIATIC ne izvaja avtomatiziranega odločanja, razen po vaši meri prirejenega spletnega oglaševanja, za katerega bi predhodno pridobili vašo izrecno privolitev. Svojo privolitev ali umik le-te lahko kadar koli prekličete.

Pravica, da kadarkoli umaknete vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, za katere ste jo podali, in sicer ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaše pravice uveljavite tako, da o svoji zahtevi pisno obvestite GA ADRIATIC d.o.o. na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na SI-Renault-AS@grandautomotive.eu.

V primeru zlorabe vaših podatkov se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov SI-Renault-vop@grandautomotive.eu .

Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem obvestili nemudoma in po možnosti v 72 urah. Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih z vami ne moremo rešiti neposredno, sodelujemo s pristojnimi regulatornimi organi. Imate pravico do pravnega varstva.

Lahko se obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili vašo težavo.

Rok za shranjevanje vaših osebnih podatkov: osebne podatke, navedene v tej zahtevi, uporabljamo za obdelavo vaše zahteve, v času, ki je potreben za izvedbo storitve, in jih hranimo največ 10 let skladno z zakonom o računovodstvu. V primeru uporabe vaših podatkov za anketiranje o zadovoljstvu se vaši podatki shranjujejo 1 leto po koncu te dejavnosti.

Redno preverjamo skladnost naše Politike zasebnosti. Naša politika zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. V skladu s to Politiko zasebnosti ne bomo zmanjšali vaših pravic brez vaše izrecne privolitve. Na tej spletni strani bomo objavili vse spremembe in vas obvestili v primeru večjih sprememb.

Zadnja posodobitev: Januar, 2024

GOR